Nasza aplikacja jest dostępna dla urządzeń z systemem Android, iOS.

jak to działa img 2 jak to działa img 1

Aplikacja Wulian Smart Home

Aplikacja WULIAN Smart Home umożliwia wszechstronną, zdalną kontrolę nad systemem domu inteligentnego. Jest dostępna bezpłatnie i działa na urządzeniach z systemem Android oraz iOS.

3 proste kroki i możesz zdalnie zarządzać swoim domem:

 
Pobierz aplikację
 
Stwórz konto
 
Zarządzaj domem

Sceny

Szybkie aktywowanie zaprogramowanej wcześniej sceny (sekwencji zadań wykonywanych w kolejności); możliwość aktywowania sceny wg ustalonego harmonogramu czasowego lub wystąpienia zdarzenia logicznego.

Aparat

Podgląd z kamer zainstalowanych w systemie oraz ich sterowanie; instalacja nowych kamer w systemie oraz ich ustawienia.

Wiadomość

Raporty ze wszystkich czujników ułożone chronologicznie wg. czasu odczytu.

Komunikator „czat”

Umożliwia szybkie przekazywanie wiadomości (tekstowych, obrazkowych i fonii) między wszystkimi zalogowanymi użytkownikami grupy.

aplikacja wulian

Alarm

Odczyt występujących w systemie alarmów ułożonych chronologicznie wg godziny i daty wystąpienia.

Gosposia

Inteligentny opiekun naszego domu - umożliwia wprowadzanie własnych programów wg zależności logicznych i czasowych występujących w systemie.

Urządzenie

Podgląd stanu wszystkich urządzeń w systemie i sterowanie nimi; odczyt parametrów urządzeń; podział urządzeń wg miejsca instalacji, np.: łazienka, kuchnia, salon; lista urządzeń ulubionych.

Przeglądaj

Możliwość ustawienia automatycznego wywołania sceny po zalogowaniu się naszego urządzenia mobilnego w wybranej sieci WiFi, odczytu NFC lub potrząśnięcia telefonem.

Pobierz instrukcję obsługi do aplikacji Wulian Smart Home! Dostępna dla Android, iOS.

Różne poziomy uprawnień

Jeden system dla wielu użytkowników.

Aplikacja Wulian Smart Home umożliwia nadawanie przez użytkownika nadrzędnego - głównego (np. rodzica) uprawnień innym użytkownikom (np. dzieciom). Użytkownik nadrzędny może przydzielić pełne lub też częściowe uprawnienia innym domownikom. Dzięki temu każdy z mieszkańców ma możliwość samodzielnego monitorowania i sterowania systemem.

O Wulian

Od teraz możesz zapomnieć o rutynowych, powtarzanych każdego dnia, nudnych czynnościach. Wulian Smart Home Cię wyręczy.